การทำงานของระบบ
ในระบบมีผู้เกี่ยวข้องหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ลูกค้ายืมมั้ย, 2) ผู้ปล่อยยืม, และ 3) ผู้ยืม
Copy link
On this page
ลูกค้า ยืมมั้ย
ผู้ให้ยืม
ผู้ยืม